Liecības par Dievu - zinātne, vēsture un Bībele

Bībeles vēsturiskā precizitāte liecina, ka Bībele ir Dieva vārds
Bībeles pravietojumu precizitāte liecina, ka Bībeles Dievs ir patiesais Dievs
Zinātnes atklājumu apsteigšana pierāda Bībeles Dieva esamību
Cilvēka daba demonstrē, ka Bībeles Dievs ir patiesais Dievs