Jēzus Kristus uzskati attiecībā uz svētajiem rakstiem

 

Jaunā Derība vēl nebija uzrakstīta tad, kad Jēzus Kristus atradās virs zemes. Jēzus svētie raksti bija Vecā Derība. Kā Jēzus Kristus uzskatīja svētos rakstus?

Jēzus Kristus uzskatīja svētos rakstus kā:
1) vēsturiski pareizi:

a) Mateja 12:39-41;
b) Marka 10:5-9;
c) Lūkas 4:27; 10:12; 11:51; 17:27;
d) Jāņa 3:14-15;

2) nekļūdīgus:

a) Lūkas 20:17 → Ps. 118:22;
b) Marka 14:21;
c) Marka 14:27 → Caharijas 13:7;
d) Marka 14:49;

3) pietiekošus dievbijīgai atziņai –  Lūkas 16:31;
4) vienotus – Lūkas 24:27,44;
5) autoritatīvus:

a) Marka 12:36 → Ps. 110:1 – Dāvids runāja Svētajā Garā;
b) Marka 7:9-10 → 2. Moz. 20:12; 5. Moz. 5:16; 2. Moz. 21:17; 3. Moz. 20:9 – Dievs runāja caur Mozu;
c) Marka 10:5-9 → 1. Moz. 1:27; 2:24 – Vecās Derības stāstījums ir Dieva vārds;
d) Jāņa 10:34-35 → Ps. 82:6 – svētie raksti = Dieva vārds un nevar tikt atcelti;
e) Mateja 5:17-18 – svēto rakstu neiznīcība un vismazākās svēto rakstu daļas autoritāte;
f) Mateja 22:32 – atkarība no viena, it kā, nenozīmīga vārda;
g) Mateja 4:4,7,10 → 5. Moz. 8:3; 6:16; 6:13 – “stāv rakstīts”;


Jēzus Kristus uzskatīja, ka ir jāzina svētie raksti – Mat. 22:29-32 (Mat. 22:32 → 2. Moz. 3:6).

AICINĀJUMS

Gadsimtiem ilgā Bībeles aizēnošana ar cilvēku radītām reliģiskām tradīcijām ir radījusi sakropļotu reliģiju. Vienīgi paklausīšana Dieva vārdam rada patiesu nekonfesionālu kristietību. Jūs arī varat izvēlēties šo vienkāršo, bet patieso ceļu. Mēs aicinām nākt mums līdzi.

Rīgas centra Kristus draudze ir garīga ģimene, kas tic Dieva žēlastības vēstij grēciniekam Jēzū Kristū. Draudzes ticības pamats ir Bībele - Dieva vārds. Pirmajā gadsimtā Dieva vārds izglāba dvēseles (Jēk. 1:21), radīja draudzes piederību (Ap. d. 2:41,47), valdīja pār draudzi (Titam 1:9) un spēja to pasargāt no maldu ceļa (Ap. d. 20:28-32). Dieva vārds ir neiznīcīga, dzīva sēkla, kas “paliek mūžīgi” (1. Pēt. 1:23-25). Kristus vārds nesīs to pašu divdesmit pirmajā gadsimtā kā pirmajā gadsimtā – kristiešus Viņa draudzē.


Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI

Jūs esat aicināts piedalīties mūsu svētdienas dievkalpojumos plkst. 10.30 Rīgā, Mazā Nometņu ielā 1–6, vai arī neklātienē, izmantojot “Cisco Webex Meetings” aplikāciju ar “meeting number”: 163 166 3617, vai arī piedalīties tikai ar audio iespējām, zvanot pa tālruni +371 6609-1168 un ievadot kodu: 163 166 3617 # #

© 2017 Rīgas centra Kristus draudze. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper