Uz šīs klints Es celšu Savu baznīcu
 
Pāvesta vai arhibīskapa amata ideja ir pilnīgi sveša Dieva vārdam. Ir tie, kas atsaucas uz Jēzus teiktajam Pēterim Mat. 16:18, lai aizstāvētu domu, ka Jēzus baznīca ir celta uz Pētera un, pēc viņu domām, visiem sekojošiem Pēteriem – pāvestiem:

Es tev saku: tu esi Pēteris [πετρος  → petros → akmens], un uz šīs klints [πετρα  → petra] Es celšu Savu baznīcu, un nāves vārti to neuzveiks.

Tomēr, kontekstā, Mat. 16:13-20, galvenā tēma ir, nevis: kas ir Pēteris, bet: kas ir Jēzus? Par ko ir runa 13., 14., 15., 16. un 20. pantā? Pēteris patiesi teica 16. pantā: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.” Tātad, konteksts prasa, lai šī klints būtu Pētera teiktais, ka Jēzus ir “Kristus, dzīvā Dieva Dēls”, nevis Pēteris. Tas arī būtu saskaņā ar paralēliem tekstiem Dieva vārdā (1. Pēt. 2:4-8; u.c.)
 

 

 

 

AICINĀJUMS

Gadsimtiem ilgā Bībeles aizēnošana ar cilvēku radītām reliģiskām tradīcijām ir radījusi sakropļotu reliģiju. Vienīgi paklausīšana Dieva vārdam rada patiesu nekonfesionālu kristietību. Jūs arī varat izvēlēties šo vienkāršo, bet patieso ceļu. Mēs aicinām nākt mums līdzi.

Rīgas centra Kristus draudze ir garīga ģimene, kas tic Dieva žēlastības vēstij grēciniekam Jēzū Kristū. Draudzes ticības pamats ir Bībele - Dieva vārds. Pirmajā gadsimtā Dieva vārds izglāba dvēseles (Jēk. 1:21), radīja draudzes piederību (Ap. d. 2:41,47), valdīja pār draudzi (Titam 1:9) un spēja to pasargāt no maldu ceļa (Ap. d. 20:28-32). Dieva vārds ir neiznīcīga, dzīva sēkla, kas “paliek mūžīgi” (1. Pēt. 1:23-25). Kristus vārds nesīs to pašu divdesmit pirmajā gadsimtā kā pirmajā gadsimtā – kristiešus Viņa draudzē.


Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI

Jūs esat aicināts piedalīties mūsu svētdienas dievkalpojumos plkst. 10.30 Rīgā, Mazā Nometņu ielā 1–6, vai arī neklātienē, izmantojot “Cisco Webex Meetings” aplikāciju ar “meeting number”: 163 166 3617, vai arī piedalīties tikai ar audio iespējām, zvanot pa tālruni +371 6609-1168 un ievadot kodu: 163 166 3617 # #

© 2017 Rīgas centra Kristus draudze. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper