Jēzus pielūgšana

 
Bībelē ir tāda kārtība: Tēvs sūtīja Jēzu, bet Tēvs un Jēzus sūtīja Svēto Garu. Savukārt Svētais Gars rāda uz Jēzu (Jēzus mācekļi ir "kristieši", nevis "Svētā Garinieki"), bet Jēzu rāda uz, t.i. atklāj Tēvu. Pastāv kārtība, ka mācekļi pielūdz Tēvu Jēzus vārdā vai caur Jēzu šajā laikā, kad Jēzus ir pakļāvis Sev Tēvam un Svētais Gars ir pakļāvis Sevi Jēzum un Tēvam - laikā pirms mūžības.

 

Kaut gan Bībeles uzstādījums ir pielūgt Tēvu caur Jēzu Svētajā Garā, tomēr Bībelē varam atrast tekstus, kur Jēzus tiek lūgts un pielūgts. Par Jēzus lūgšanu – skat. Ap. d. 8:59. Par pielūgšanu es citēšu LTG! 8. stundu: 

 

Vārdam proskyneō* ir atšķirīga nozīme pielūgšanas ziņā nekā vārdam latreuō.Proskyneō sakņojas skūpsta idejā, t.i. skūpstīt uz (pros) kaut ko, tā kā sūtīt gaisa skūpstu kādam dievam, kā tas attēlots uz ēģiptiešu ciļņiem. Starp senajiem grieķiem šis vārds tika izmantots, lai apzīmētu dievu dievināšanu, nokrītot pie zemes, metoties pie kājām, metoties ceļos (ļoti iespējams tāpēc, ka bija jāmetas pie zemes, lai skūpstītu zemi (zemes dievu) vai kādu dieva attēlu). [7]

 

Turklāt pie pielūgšanas ārējās rīcības apzīmēšanas, proskyneō var apzīmēt atbilstošo iekšējo godbijības un pazemības nostāju” [8]. Tiesa gan: iekšējais izpaužas ārējā. Tātad, proskyneōnozīme saskan ar jēdzienu, ko mēs parasti apzīmējam ar vārdu “pielūgt”. Turpmāk šajā II. iedaļā mēs arī lietosim vārdus “pielūgt” un “pielūgšana” tādā nozīmē, taču neaizmirstot to, ka pielūgšanas un godināšanas jēdzienā arī ietilpst ikdienas kalpošana.

 

Vienīgi Dievs var tikt pielūgts (Mat. 4:10)a, nevis cilvēki (Ap. d. 10:25-26)a, nevis eņģeļi (Atkl. 19:10; 22:8-9)a. Taču Dēls pieņēma pielūgšanu (Mat. 14:33; 28:9; uc.)a. [9] Šajā iedaļā apskatīsim kristiešiem nepieciešamo “iekšējo attieksmi” un tai piemēroto izpausmi pielūdzot Dievu. 
 
* burtiski “[es] pielūdzu”
a Visos šajā rindkopā minētajos tekstos atrodas vārda proskyneō locījumi grieķu valodas tekstā, neraugoties uz to, ka latviešu valodā tie ir tulkoti ar dažādiem vārdiem [35].
7. Gareth L. Reese, New Testament History: Acts, College Press, Joplin, Missouri, 1991.
8. J
im McGuiggan, The Book of 1 Corinthians, Star Bible Publications, Inc., Fort Worth, Texas, 1984.
9. J
ohn M. Hurt, Bible correspondence course lesson: Acceptable Worship.

Proskyneō ir galvenais vārds J.D., kas apzīmē pielūgšanu. Taču, Jēzus pieņēma proskyneō, t.i. pielūgšanu: Mat. 14:33; 28:9; 28:17; Jāņa ev. 9:38; Atkl. 5:6-14. Atkl. 1:17 mēs varam redzēt nevis vārdu proskyneō, bet tā darbību Jāņa rīcība attiecība pret Jēzu. (Pēteris un eņģelis noraidīja proskyneō (Ap. d. 10:25-26; Atkl. 19:10; 22:8-9).) Tātad, Bībele mudina pielūgt Tēvu, bet arī atsevišķās vietās atrodam piemēru, ka tiek mudināts pielūgt Dēlu.

AICINĀJUMS

Gadsimtiem ilgā Bībeles aizēnošana ar cilvēku radītām reliģiskām tradīcijām ir radījusi sakropļotu reliģiju. Vienīgi paklausīšana Dieva vārdam rada patiesu nekonfesionālu kristietību. Jūs arī varat izvēlēties šo vienkāršo, bet patieso ceļu. Mēs aicinām nākt mums līdzi.

Rīgas centra Kristus draudze ir garīga ģimene, kas tic Dieva žēlastības vēstij grēciniekam Jēzū Kristū. Draudzes ticības pamats ir Bībele - Dieva vārds. Pirmajā gadsimtā Dieva vārds izglāba dvēseles (Jēk. 1:21), radīja draudzes piederību (Ap. d. 2:41,47), valdīja pār draudzi (Titam 1:9) un spēja to pasargāt no maldu ceļa (Ap. d. 20:28-32). Dieva vārds ir neiznīcīga, dzīva sēkla, kas “paliek mūžīgi” (1. Pēt. 1:23-25). Kristus vārds nesīs to pašu divdesmit pirmajā gadsimtā kā pirmajā gadsimtā – kristiešus Viņa draudzē.


Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI

Jūs esat laipni aicināti piedalīties mūsu svētdienas dievkalpojumos plkst. 10.30:

  • · Rīgā, Mazā Nometņu ielā 1–6
  • · tiešsaistē Zoom platformā, ievadot meeting ID 828 1066 4424 un passcode 687392
  • · izmantojot audio iespēju, zvanot pa tālruni +371 63031808, un pēc savienojuma izpildot sekojošas darbības:
  1. pēc pirmā uzaicinājuma ievadīt meeting ID 828 1066 4424
  2. pēc otrā aicinājuma ievadīt #
  3. pēc trešā aicinājuma ievadīt passcode (t.i. password) 687392.

© 2017 Rīgas centra Kristus draudze. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper