Jēzus pārākums garīgajā pasaulē un brīdinājumi pret buršanu, maģiju, zīlēsanu un astroloģiju

 

Jēzus pārākums garīgajā pasaulē.
Marka 3:22-23
Lūkas 10:17-20
Kolosiešiem 1:16; 2:14-15
Apustuļu darbi 16:16-18


Brīdinājumi pret buršanu, maģiju un zīlēšanu.

Vecajā Derībā:

5. Mozus 18:10-14
3. Mozus 19:26
2. Mozus 22:17
3. Mozus 20:27
Jesajas 8:19-20
Jeremijas 27:9-10

Jaunajā Derībā:

Galatiešiem 5:19-20
Jāņa atklāsmes 9:21; 21:8; 22:15
Apustuļu darbi 16:16-18

Brīdinājumi pret astroloģiju.
Jesajas 47:3-14

Jeremijas 10:2

AICINĀJUMS

Gadsimtiem ilgā Bībeles aizēnošana ar cilvēku radītām reliģiskām tradīcijām ir radījusi sakropļotu reliģiju. Vienīgi paklausīšana Dieva vārdam rada patiesu nekonfesionālu kristietību. Jūs arī varat izvēlēties šo vienkāršo, bet patieso ceļu. Mēs aicinām nākt mums līdzi.

Rīgas centra Kristus draudze ir garīga ģimene, kas tic Dieva žēlastības vēstij grēciniekam Jēzū Kristū. Draudzes ticības pamats ir Bībele - Dieva vārds. Pirmajā gadsimtā Dieva vārds izglāba dvēseles (Jēk. 1:21), radīja draudzes piederību (Ap. d. 2:41,47), valdīja pār draudzi (Titam 1:9) un spēja to pasargāt no maldu ceļa (Ap. d. 20:28-32). Dieva vārds ir neiznīcīga, dzīva sēkla, kas “paliek mūžīgi” (1. Pēt. 1:23-25). Kristus vārds nesīs to pašu divdesmit pirmajā gadsimtā kā pirmajā gadsimtā – kristiešus Viņa draudzē.


Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI

Jūs esat aicināts piedalīties mūsu svētdienas dievkalpojumos plkst. 10.30 Rīgā, Mazā Nometņu ielā 1–6, vai arī neklātienē, izmantojot “Cisco Webex Meetings” aplikāciju ar “meeting number”: 163 166 3617, vai arī piedalīties tikai ar audio iespējām, zvanot pa tālruni +371 6609-1168 un ievadot kodu: 163 166 3617 # #

© 2017 Rīgas centra Kristus draudze. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper