Tautas svētība

 

Dievs ir radījis un valda pār visām tautām (Apustuļu darbi 17:24,26; Pravieša Daniēla grāmata 4:21-23; Psalms 22:28-29; Pravieša Habakuka grāmata 1:5-6).

Jēzus Kristus – Dieva Dēls, tagad valda pār tautām (Mateja evaņģēlijs 28:18-20; Apustuļa Pāvila Vēstule Efeziešiem 1:19-21; Jāņa Atklāsmes grāmata 1:5; 19:11-16). 2. Psalms to pareģoja.


Valsts vara nāk no Dieva (Pāvila Vēstule Romiešiem 13:1-6; Jāņa 19:10-11; Pravieša Daniēla grāmata 2:21).


Valsts drošība ir atkarīga no tā, ka tauta ciena Dievu un Viņa morālo iekārtu. Tas bija senos laikos (Otrā Ķēniņu grāmata 17:6-24; Trešā Mozus grāmata 18:24-30; Pravieša Jonas grāmata 1:1-2; 3:1,10; Pravieša Ecēhiēla grāmata 6:1-7; 39:23-24; 28:25-26; Pravieša Amosa grāmata 1:3 – 2:8). Tā tas ir uz visiem laikiem (Salamana Pamācības 14:34; Pravieša Jeremijas grāmata 5:7-9; 5:27-29; 9:6-8;18:7-10). Tautas pastāvēšana ir atkarīga no tā, kā tā ievēro Dieva morālos principus (Apustuļu darbi 17:26; Piektā Mozus grāmata 30:15-20; Pravieša Jesajas grāmata 1:18-20; 5:13).

Dievs grib dot svētību, bet tas ir atkarīgs no pašas tautas (Otrā Laiku grāmata 7:14; Pravieša Jeremijas grāmata 29:11-13).

AICINĀJUMS

Gadsimtiem ilgā Bībeles aizēnošana ar cilvēku radītām reliģiskām tradīcijām ir radījusi sakropļotu reliģiju. Vienīgi paklausīšana Dieva vārdam rada patiesu nekonfesionālu kristietību. Jūs arī varat izvēlēties šo vienkāršo, bet patieso ceļu. Mēs aicinām nākt mums līdzi.

Rīgas centra Kristus draudze ir garīga ģimene, kas tic Dieva žēlastības vēstij grēciniekam Jēzū Kristū. Draudzes ticības pamats ir Bībele - Dieva vārds. Pirmajā gadsimtā Dieva vārds izglāba dvēseles (Jēk. 1:21), radīja draudzes piederību (Ap. d. 2:41,47), valdīja pār draudzi (Titam 1:9) un spēja to pasargāt no maldu ceļa (Ap. d. 20:28-32). Dieva vārds ir neiznīcīga, dzīva sēkla, kas “paliek mūžīgi” (1. Pēt. 1:23-25). Kristus vārds nesīs to pašu divdesmit pirmajā gadsimtā kā pirmajā gadsimtā – kristiešus Viņa draudzē.


Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI

Jūs esat laipni aicināti piedalīties mūsu svētdienas dievkalpojumos plkst. 10.30:

  • · Rīgā, Mazā Nometņu ielā 1–6
  • · tiešsaistē Zoom platformā, ievadot meeting ID 828 1066 4424 un passcode 687392
  • · izmantojot audio iespēju, zvanot pa tālruni +371 63031808, un pēc savienojuma izpildot sekojošas darbības:
  1. pēc pirmā uzaicinājuma ievadīt meeting ID 828 1066 4424
  2. pēc otrā aicinājuma ievadīt #
  3. pēc trešā aicinājuma ievadīt passcode (t.i. password) 687392.

© 2017 Rīgas centra Kristus draudze. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper