Septiņas nepieciešamības kristiešu sadraudzībai un vienotībai

 

Ef. 4:4-6 Pāvils sastāda iezīmju sarakstu, kas VISIEM kristiešiem ir kopīgs:

... viena miesa, viens Gars – jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti –, viens Kungs, viena ticība, viena kristība; viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem.

Šie arī ir evaņģēlija pamatprincipi, kas iezīmē šo jauno kristiešu tautu – šo jauno Dieva pārradīto Kristus cilvēku. Tieši šīs lietas arī iezīmē kristiešus šodien Latvijā un visā pasaulē. Ja kādam nav VISU šo pazīmju, tad tas nemaz nav kristietis un kristiešiem nav un nevar būt kristiešusadraudzība un vienotība ar to cilvēku. (Draudzība var būt, bet tā nebūs kristiešu sadraudzība.) Runājot par kristiešu sadraudzību un vienotību, ir jārunā par šīm pazīmēm:

 • "viena miesa", t.i. viena draudze
 • Ef. 1:22-23 māca, ka Kristus miesa ir Kristus pilnība. Tas neattiecas uz Kristus personu, bet uz Viņa darbību šajā pasaulē. Kristus turpina savu dzīvi šajā pasaulē caur kristiešiem.
 • Konfesiju ideja Dieva vārdā (Bībelē) nav atrodama.
 • "viens Gars"
 • Svētais Gars mājo absolūti visos kristiešos. “Bet ja Kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam” (Rom. 8:9).
 • Svētais Gars veicina mieru un vienotību starp kristiešiem (Rom. 8:6; 14:17; Gal. 5:22).
 • "vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti"
 • Kristiešu cerība ir augšāmcelšanās Jēzus otrajā atnākšanā.
 • Tā noliegšana atšķir cilvēku no patiesības (2. Tim. 2:17-18).
 • "viens Kungs", t.i. Kungs Jēzus
 • Jēzum “ir dota visa vara debesīs un virs zemes” (Mat. 28:18).
 • Viņš “ir pie Dieva labās rokas” (1. Pēt. 3:22; Ef. 1:20-23).
 • Viņš ir draudzes galva (Ef. 1:22-23).
 • Kungs Jēzus nav radīts. Viņš ir Dievs (Fil. 2:5-11; Ebr. 1:8-9) – YHWH (Ebr. 1:10-12; Jāņa 8:58-59).
 • "viena ticība"
 • Jēzus ir:
 • Dieva Dēls;
 • pasaules Glābējs.
 • Šī patiesība maina kristieša dzīvi.
 • "viena kristība" --> Bībeliskai kristībai, ko Dievs atzīst, ir trīs raksturīgas pazīmes:
 • iegremdēšana (βαπτιξω  → iegremdēt);
 • ticība –  tam, kas kristās ir jābūt ticībai: Kol. 2:12; 1. Pēt. 3:21; Gal. 3:26-27; skat. arī Ap. d. 8:12-13;
 • pareizā nozīme, t.i. “uz grēku piedošanu” – Ap. d. 2:38; skat. arī Ap. d. 22:16; 1. Pēt. 3:21; Rom. 6:1-7; Kol. 2:9-12; Gal. 3:26-27.
 • "viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem"
 • Visi kristieši pieder vienai garīgai ģimenei.
 • Ja Dievs ir kādam Tēvs, tad visi pārējie Dieva bērni ir tam brāļi vai māsas.
 • Taču visiem Dieva bērniem ir šīs septiņas nepieciešamības.


Izmantota literatūra.

 1. Rubel Shelly and Randall J. Harris, The Second Incarnation, Howard Publishing Company, West Monroe, Louisiana, 1992.
 2. Colin Brown (General Editor), The New International Dictionary of New Testament Theology, Vol. 1 & 2, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 1986.

AICINĀJUMS

Gadsimtiem ilgā Bībeles aizēnošana ar cilvēku radītām reliģiskām tradīcijām ir radījusi sakropļotu reliģiju. Vienīgi paklausīšana Dieva vārdam rada patiesu nekonfesionālu kristietību. Jūs arī varat izvēlēties šo vienkāršo, bet patieso ceļu. Mēs aicinām nākt mums līdzi.

Rīgas centra Kristus draudze ir garīga ģimene, kas tic Dieva žēlastības vēstij grēciniekam Jēzū Kristū. Draudzes ticības pamats ir Bībele - Dieva vārds. Pirmajā gadsimtā Dieva vārds izglāba dvēseles (Jēk. 1:21), radīja draudzes piederību (Ap. d. 2:41,47), valdīja pār draudzi (Titam 1:9) un spēja to pasargāt no maldu ceļa (Ap. d. 20:28-32). Dieva vārds ir neiznīcīga, dzīva sēkla, kas “paliek mūžīgi” (1. Pēt. 1:23-25). Kristus vārds nesīs to pašu divdesmit pirmajā gadsimtā kā pirmajā gadsimtā – kristiešus Viņa draudzē.


Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI

Jūs esat aicināts piedalīties mūsu svētdienas dievkalpojumos plkst. 10.30 Rīgā, Mazā Nometņu ielā 1–6, vai arī neklātienē, izmantojot “Cisco Webex Meetings” aplikāciju ar “meeting number”: 163 166 3617, vai arī piedalīties tikai ar audio iespējām, zvanot pa tālruni +371 6609-1168 un ievadot kodu: 163 166 3617 # #

© 2017 Rīgas centra Kristus draudze. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper